Contacto

Contacta con ARROUPA

New Field

New Field

New Field

Información básica sobre protección de datos persoais: Responsable: ARROUPA SANTIAGO, EIL. SLU. Finalidades: xestión do contacto e da consulta realizada, e no seu caso, se se produce posterior encargo a xestión do mesmo, incluída a xestión administrativa, contable e fiscal do encargo, así como o arquivo do expediente. Lexitimación: consentimento do interesado, interese do solicitante e propio, así como se se produce encargo posterior a relación que se estableza. Cesións: non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. Non están previstas transferencias internacionais. Dereitos: acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revogar o consentimento prestado. Máis información na nosa política de privacidade.

Queres colaborar con nós?

Si, con ARROUPA!